Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2015

Ako stvoriť uveriteľný fiktívny svet - 3. časť - Miesto náboženstva vo fantastike

„Když až následně pochopíme, co přišlo první, nepochopíme nic. Tudíž budeme definovat duši tímto způsobem: to, co předchází všemu.“ R. Scott Bakker – První přichází tma. Náboženstvo tvorí základný kameň takmer každej civilizácie. Odvíja sa od neho nielen kultúrna stránka a tradície, ale aj mentalita ľudí, pohľad na to, čo je dobré a zlé, spája sa s ním mýtus o stvorení sveta a často aj predpoveď o jeho zániku. Vo fantastike je náboženstvo o to dôležitejším aspektom, že ako taká z mýtov vzišla a snažila sa ich napodobniť. Na začiatku si musíme ujasniť úlohu náboženstva v rámci príbehu. Ide totiž o činiteľ, ktorý často nepriamo ovplyvňuje konanie postáv. Z tohto pohľadu môžeme určiť tri prúdy fantasy: a)  s priamym vplyvom náboženstva na dej – v centre býva často naplnenie proroctva spätého s vierou v nejakú božskú entitu, boj proti „bezvercom“ vo svätej vojne, apokalypsa a pod. b)  s nepriamym vplyvom– náboženstvá ovplyvňujú konanie postáv, no nie sú stredobodom príbehu, c)   náboženstvo ne…

Martinov temný pán predstavený?